Wirtualna rzeczywistość jest technologią dającą psychologom i psychoterapeutom nowe, niewiarygodne wręcz możliwości. Dostajemy do naszych rąk narzędzie, które jest w stanie przenieść klienta w inny świat, pozostawiając go jednocześnie w bezpiecznym, terapeutycznym otoczeniu. Wszędzie tam gdzie zawodziły techniki wyobrażeniowe, albo tam gdzie wysokie koszty uniemożliwiały podjęcie działań terapeutycznych, będzie miała zastosowanie terapia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu do VR.

Badania naukowe pokazują przydatność terapii VR w leczeniu ostrego i przewlekłego bólu, depresji, zaburzeń lękowych i fobii, PTSD (zespół stresu pourazowego). Obecnie prowadzone są badania nad wykorzystaniem tej terapii w rehabilitacji osób po udarach mózgu oraz u chorujących na chorobę Parkinsona. Tak naprawdę dopiero odkrywamy coraz szersze spektrum możliwości jakie daje nam ta nowoczesna technologia. Nasz gabinet dysponuje najnowszym sprzętem VR firmy HTC, a nasi terapeuci dostają narzędzie umożliwiające uzupełnienie i wsparcie terapii na każdym etapie.

W naszym gabinecie wykorzystujemy wirtualną rzeczywistość:

 

  • w leczeniu fobii (arachnofobia, lęk wysokości, lęk społeczny, lęk przed psami)
  • treningu wystąpień publicznych
  • jako uzupełnienie werbalnej psychoterapii
  • jako uzupełnienie terapii neurofeedback (ćwiczenia koncentracji, uważności, rozwoju kreatywności)