Psychoterapia jest naukowo zbadanym, skutecznym sposobem leczenia. Umożliwia zredukowanie a nawet całkowite ustąpienie objawów i wpływa na poprawę funkcjonowania oraz pozwala nabyć nowe strategie radzenia sobie z problemami.
Dla nas psychoterapia jest przede wszystkim spotkaniem dwojga ludzi. Według Carla Gustawa Junga spotkanie to ma moc zmiany obojga ludzi będących w relacji terapeutycznej – klienta, ale też terapeuty.

Obok warsztatu terapeuty i zaangażowania klienta, to właśnie relacja, jedyna i niepowtarzalna, bezpieczna i akceptująca ma moc dokonania zmiany. Rolą terapeuty jest towarzyszenie klientowi w tym procesie. W naszym gabinecie oferujemy szerokie spektrum terapii, z uwzględnieniem potrzeb klienta i jego niepowtarzalnego człowieczeństwa. Sesje planowane są indywidualnie, w oparciu o dane biograficzne (historia życia oraz interakcje społeczne), biologiczne (przebyte choroby klienta i jego bliskich, nawyki życiowe), z uwzględnieniem kwestii egzystencjalnych.

Zapraszamy osoby, które:

 

  • przechodzą kryzys
  • potrzebują wsparcia psychicznego
  • chcą lepiej radzić sobie z emocjami
  • cierpią na dolegliwości psychosomatyczne
  • nie radzą sobie ze stresem
  • mają problemy w relacjach z innymi
  • szukają sensu życia
  • cierpią z powodu depresji, zaburzeń lękowych, PTSD, OCD
  • pary, które mają problemy relacyjne