Trening eeg-biofeedback rozpoczyna się od umiejscowienia, za pomocą specjalnej pasty przewodzącej, elektrod czynnych na głowie pacjenta i elektrod referencyjnych na płatkach usznych. Odpowiednie punkty wyznaczamy w oparciu o Międzynarodowy System 10-20. Wybór protokołu treningowego oraz lokalizacji elektrod jest zindywidualizowany i zależy od problemów zgłaszanych przez pacjenta. Osoba prowadząca trening na swoim monitorze zazwyczaj widzi analogowy zapis rejestrowanej czynności bioelektrycznej (EEG) z wybranej lokalizacji oraz diagramy przedstawiające amplitudę wzmacnianych i hamowanych pasm. Amplitudę należy tu rozumieć jako ilość fal o danej częstotliwości. Pacjent na swoim ekranie widzi czynność bioelektryczną własnego mózgu przetworzoną przez specjalne oprogramowanie w wideogrę. Podczas treningów pacjent otrzymuje feedback w postaci graficznej oraz/lub dźwiękowej. Oznacza to, że gdy wejdzie on w stan psychofizjologiczny określony przez ustawione progi (które mają być przekraczane tylko dla fal wzmacnianych), to otrzymuje nagrodę. W ten sposób trenowany dostaje zrozumiałą dla siebie informację na temat stanu, w jakim się aktualnie znajduje i dzięki temu może ów stan monitorować i zmieniać.
Poniżej opis fal mózgowych i związanych z ich występowaniem aktywności.
Delta (0,5-4Hz) Głęboki sen;
Występowanie związane z patologią: stan czuwania, uszkodzenia mózgu, uszkodzenia metaboliczne i okołoporodowe, zaburzenia układu immunologicznego, zatrucia, ostry lęk
Theta (4-8Hz) Głęboka medytacja, twórcze fantazjowanie, kreatywność, myślenie intuicyjne, stan pomiędzy snem z czuwaniem, odtwarzanie informacji z pamięci, głębokie zaangażowanie mentalne;
Występowanie związane z patologią: stany psychotyczne, omamy, zaburzenia napadowe, urazy głowy,
Alfa (8-12Hz) Stan czuwania, wyciszenie, rozluźnienie, relaksacja, granica między uwagą wewnętrzną a zewnętrzną
Występowanie związane z patologią: urazy, zaburzenia metaboliczne, chroniczne bóle, ADD, lęki, zaburzenia nastroju
SMR (12-15Hz) Stan relaksacji z uwagą zewnętrzną, spokój, przypominanie informacji, bezruch
Występowanie związane z patologią: ADD, lęki, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, stres, zaburzenia nastroju
Beta1 (15-20Hz) Stan skupienia, intensywne myślenie logiczno-analityczne, uczenie się, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji
Występowanie związane z patologią: stres, depresja, lęki, niepokój, zaburzenia nastroju, stany psychotyczne, ADD, chroniczny ból
Beta2 (20-34Hz) Stan wzbudzenia, panika, zaburzenia nastroju, niepokój, napięcie, stres, lęk, chroniczne bóle

Autorki: Dorota Drobnicka, Paulina Musielak-Jamróz
Literatura:
Demos, J. N. (2005). Getting started with neurofeedback. New York: W. W. Norton &
Company.
Kossut, M. (2005). Neuroplastyczność. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.).
Mózg a zachowanie. (wyd. 3, s. 590-613). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rusek, G. (2009). EEG-biofeedback i możliwości jego wykorzystania we wspomaganiu
terapii dzieci z autyzmem. W: M. Gambin, E. Łukowska (red.). Wspomaganie rozwoju
osób z autyzmem (40-56). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Smyk, K., Smyk, K. (2008). Terapia neurofeedback. Kurs dla zaawansowanych
neuroterapeutów. Lublin.
Thompson, M., Thompson, L. (2012). Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych
koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wrocław: Wydawnictwo Biomed
Neurotechnologie.