IDEA

Naszą wizją jest zintegrowanie podejść psychoterapeutycznych i najnowszych osiągnięć technologicznych w leczeniu chorób i profilaktyce zdrowotnej. Badania naukowe, które są podstawą podejmowanych przez nas interwencji terapeutycznych, wskazują na psychosomatyczne pochodzenie wielu zaburzeń. A więc jest to podejście u podstaw którego stoi założenie, że choroba może mieć podłoże psychogenne i emocjonalne.

Naszą misją  jest dostarczanie najwyższej jakości usług psychologicznych oraz naukowo zweryfikowanych informacji na temat profilaktyki zdrowia i terapii.

TECHNOLOGIA

W naszym gabinecie wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologiczne takie jak: wirtualna rzeczywistość i neurofeedback. Podnosimy również własne kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz na bieżąco pogłębiając wiedzę i poszerzając ją o najnowsze odkrycia naukowe i technologiczne. Oprócz terapii oferujemy naszym klientom poradnictwo dotyczące diety oraz aktywności fizycznej, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego i somatycznego człowieka.

ROZWÓJ

Nasza oferta skierowana jest również do osób które poszukują ścieżek i możliwości rozwoju. Sesje wykorzystujące technologie takie jak VR i neurofeedback mogą znacząco podnieść efektywność codziennego funkcjonowania, a psychoterapia wspierać zrównoważony rozwój w oparciu o wartości wyznawane przez klienta.

 

ZESPÓŁ

Paulina Musielak–Jamróz

psycholożka ze specjalnością psychologii klinicznej, psychoterapeutka, terapeutka neurofeedback, trenerka mindfulness

Ukończyła studia z zakresu psychologii klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentem:

– studiów podyplomowych z interwencji kryzysowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii),

– poradnictwa psychologicznego w seksuologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

– terapii poznawczo-behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej),

– psychosomatyki i somatopsychologii (Uniwersytet SWPS),

– szkolenia nauczycielskiego MBLC (Mindfulness Based Living Course) prowadzonego przez Mindfulness Association.

Ukończyła również całościowe 5-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie integracyjnym w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii.

Obecnie prowadzi działalność edukacyjną w zakresie seksuologii, uważności (mindfulness) i integracji psychodelicznej.

Norbert Jamróz

psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej, psychoterapeuta, terapeuta neurofeedback, nauczyciel mindfulness, trener

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest także absolwentem studiów MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Nottigham Trent University w Wielkiej Brytanii). Ukończył również:

– Szkołę Trenerów – szkolenie prowadzone przez Grupę SET,

– całościowe 2,5-letnie szkolenie dla terapeutów i nauczycieli mindfulness w podejściu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) prowadzone przez Fundację Rozwoju Mindfulness oraz Oxford Mindfulness Centre przy Oxford Medical School,

– dwuletnie szkolenie psychoterapeutyczne – Pomoc psychologiczna w nurcie Gestalt prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Psychoterapii Gestalt,

– program edukacyjny z terapii wspomaganej MDMA (MDMA-Assisted Therapy for PTSD), prowadzony przez Multidyscyplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS).

Obecnie rozwija się w nurcie psychoterapii Hakomi. W swojej pracy dąży do integracji różnych podejść i teorii psychologicznych skoncentrowanych wokół modelu uważności i rekonsolidacji pamięci emocjonalnej (Hakomi, ACT, MBCT, Gestalt, egzystencjalne, psychodynamiczne).

Jest konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Prowadzi działalność edukacyjną w zakresie uważności (mindfulness) i integracji psychodelicznej.