?>

IDEA

Naszą wizją jest zintegrowanie podejść psychoterapeutycznych i najnowszych osiągnięć technologicznych w leczeniu chorób i profilaktyce zdrowotnej. Badania naukowe, które są podstawą podejmowanych przez nas interwencji terapeutycznych, wskazują na psychosomatyczne pochodzenie wielu zaburzeń. A więc jest to podejście u podstaw którego stoi założenie, że choroba może mieć podłoże psychogenne i emocjonalne.

Naszą misją  jest dostarczanie najwyższej jakości usług psychologicznych oraz naukowo zweryfikowanych informacji na temat profilaktyki zdrowia i terapii.

TECHNOLOGIA

W naszym gabinecie wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologiczne takie jak: wirtualna rzeczywistość i neurofeedback. Podnosimy również własne kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz na bieżąco pogłębiając wiedzę i poszerzając ją o najnowsze odkrycia naukowe i technologiczne. Oprócz terapii oferujemy naszym klientom poradnictwo dotyczące diety oraz aktywności fizycznej, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego i somatycznego człowieka.

ROZWÓJ

Nasza oferta skierowana jest również do osób które poszukują ścieżek i możliwości rozwoju. Sesje wykorzystujące technologie takie jak VR i neurofeedback mogą znacząco podnieść efektywność codziennego funkcjonowania, a psychoterapia wspierać zrównoważony rozwój w oparciu o wartości wyznawane przez klienta.

 

ZESPÓŁ

Paulina Musielak–Jamróz

psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej, psychoterapeuta, terapeuta neurofeedback, nauczyciel mindfulness

Ukończyła studia z zakresu psychologii klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z interwencji kryzysowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii), poradnictwa psychologicznego w seksuologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), terapii poznawczo-behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej) oraz psychosomatyki i somatopsychologii (Uniwersytet SWPS). Ukończyła również całościowe 5-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie integracyjnym w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii.

Obecnie  uczestniczy w szkoleniu nauczycielskim MBLC (Mindfulness Based Living Course) prowadzonym przez Mindfulness Association.

Norbert Jamróz

psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej, psychoterapeuta, terapeuta neurofeedback, nauczyciel mindfulness , trener

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest także absolwentem studiów MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Nottigham Trent University w Wielkiej Brytanii). Ukończył również Szkołę Trenerów Grupy SET oraz całościowe 2,5-letnie szkolenie dla terapeutów i nauczycieli mindfulness w podejściu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) prowadzone przez Fundację Rozwoju Mindfulness oraz Oxford Mindfulness Centre przy Oxford Medical School.

Obecnie rozwija się w nurcie psychoterapii ACT (Acceptance and Commitment Therapy) oraz uczestniczy w szkoleniu dla psychoterapeutów prowadzonym przez Wielkopolską Szkołę Psychoterapii Gestalt. W swojej pracy dąży do integracji różnych podejść i teorii psychologicznych skoncentrowanych wokół modelu uważności (ACT, MBCT, Gestalt, egzystencjalne, humanistyczne, psychodynamiczne, self-compassion).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, Association for Contextual Behavioral Science,  oraz MIND European Foundation for Psychedelic Science.