Trening ACT (oparty na Terapii Akceptacji i Zaangażowania, ang. Acceptance and Commitment Therapy) to cykl 8 cotygodniowych, indywidualnych spotkań trwających 50 min. Obejmuje ćwiczenia rozwijające elastyczność psychologiczną na którą składa się:

  • trening uważności (mindfulness)
  • praca z wartościami
  • trening akceptacji
  • trening umiejętności przyglądania się swoim odczuciom, myślom i emocjom z szerszej perspektywy
  • praca z własnymi myślami i przekonaniami
  • trening zaangażowanego działania.

Trening ACT jest wsłuchaniem się w swoje wartości i potrzeby, rozwijaniem swojej wewnętrznej mądrości i uważności. Zaangażowanym działaniem opartym o wartości. Jest podejściem rozwijającym elastyczność psychologiczną, która pozwala lepiej radzić sobie ze stresem, negatywnymi myślami i przekonaniami na swój temat.
Jest to naukowo przebadany i wciąż rozwijający się nurt psychoterapii wchodzący w skład kontekstualnych nauk behawioralnych.