Psychoterapia

Psychoterapia jest naukowo zbadanym, skutecznym sposobem leczenia. Umożliwia zredukowanie a nawet całkowite ustąpienie objawów i wpływa na poprawę funkcjonowania oraz pozwala nabyć nowe strategie radzenia sobie z problemami.
Dla nas psychoterapia jest przede wszystkim spotkaniem dwojga ludzi. Według Carla Gustawa Junga spotkanie to ma moc zmiany obojga ludzi będących w relacji terapeutycznej – klienta, ale też terapeuty.

A więc to relacja, jedyna i niepowtarzalna, bezpieczna i akceptująca ma moc dokonania zmiany. To relacja leczy, a rolą terapeuty jest towarzyszenie klientowi w procesie zmian. W naszym gabinecie oferujemy szerokie spektrum terapii, z uwzględnieniem potrzeb klienta i jego niepowtarzalnego człowieczeństwa.

Zapraszamy osoby, które:

  • przechodzą kryzys
  • potrzebują wsparcia psychicznego
  • chcą lepiej radzić sobie z emocjami
  • cierpią na dolegliwości psychosomatyczne
  • nie radzą sobie ze stresem
  • mają problemy w relacjach z innymi
  • szukają sensu życia
  • cierpią z powodu depresji, zaburzeń lękowych, PTSD
  • pary, które mają problemy relacyjne