Idea

Ideą IPSOM jest zastosowanie interdyscyplinarnych podejść terapeutycznych i najnowszych osiągnięć technologicznych w leczeniu chorób i profilaktyce zdrowotnej. Badania naukowe, które są podstawą podejmowanych przez nas interwencji terapeutycznych, wskazują na psychosomatyczne pochodzenie wielu zaburzeń. A więc jest to podejście u podstaw którego stoi założenie, że choroba może mieć podłoże psychogenne i emocjonalne.

Terapia

Terapia planowana jest indywidualnie dla każdego klienta, w oparciu o dane biograficzne (historia życia oraz interakcje społeczne), biologiczne (przebyte choroby klienta i jego bliskich, nawyki życiowe), z uwzględnieniem kwestii egzystencjalnych.

Technologia

W naszych terapiach wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologiczne takie jak: wirtualna rzeczywistość i neurofeedback. Podnosimy również własne kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i seminariach oraz na bieżąco pogłębiając wiedzę i poszerzając ją o najnowsze odkrycia naukowe i technologiczne. Oprócz terapii oferujemy naszym klientom poradnictwo dotyczące diety oraz aktywności fizycznej, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego i somatycznego człowieka.

Rozwój

Nasza oferta skierowana jest również do osób które poszukują ścieżek i możliwości rozwoju. Sesje wykorzystujące technologie takie jak VR i neurofeedback mogą znacząco podnieść efektywność codziennego funkcjonowania, a psychoterapia wspierać zrównoważony rozwój w oparciu o wartości wyznawane przez klienta.

Zespół

Staramy się zapewnić naszym klientom jak najszerszy zakres modalności terapeutycznych i technologii umożliwiającej optymalną pomoc. Wykorzystujemy w swojej praktyce:

– wiedzę z zakresu neurobiologii i psychofizjologii
– wiedzę na temat medytacji mindfulness i self-compassion
– wiedzę seksuologiczną
– terapię ACT
– terapię poznawczo-behawioralną
– terapię psychodynamiczną
– terapię egzystencjalną
– terapię systemową

 

Paulina Musielak–Jamróz

psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej, psychoterapeuta, terapeuta neurofeedback, terapeuta VR

Ukończyła studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z interwencji kryzysowej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii), poradnictwa psychologicznego w seksuologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), terapii poznawczo-behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej) oraz psychosomatyki i somatopsychologii (Uniwersytet SWPS). Obecnie kończy 5 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w nurcie integracyjnym w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii.

 

Norbert Jamróz

psycholog ze specjalnością psychologii klinicznej, terapeuta neurofeedback, terapeuta VR

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zarządzania projektami (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), zarządzania personelem (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie) oraz studiów MBA (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Nottigham Trent University w Wielkiej Brytanii).

Odbyte szkolenia: „Neurofeedback II stopień” (Biomed), „Wstęp do psychoterapii systemowej” (SWPS), „Genogram – klucz do zrozumienia rodziny” (SWPS), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) (SWPS), Mentoring MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) (SWPS).

Najbliższe jest mu podejście neurobiologiczne i egzystencjalne, ale w swojej pracy posługuje się również technikami innych modalności terapeutycznych (ACT, poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, systemowe, mindfulness, self-compassion).