Coaching ACT to nie jest zwiększaniem produktywności (ponad własne siły) czy uleganiem społecznym i wewnętrznym oczekiwaniom dotyczącym wizerunku i kreowaniu go.
Coaching ACT jest wsłuchaniem się w swoje wartości i potrzeby, rozwijaniem swojej wewnętrznej mądrości i uważności. Zaangażowanym działaniem opartym o wartości pomimo własnych ograniczeń. Jest podejściem rozwijającym elastyczność psychologiczną która pozwala lepiej radzić sobie ze stresem, negatywnymi myślami i przekonaniami na swój temat.
Jest to naukowo przebadany i wciąż rozwijający się nurt pochodzący z kontekstualnych nauk behawioralnych. Nasi specjaliści są członkami założycielami polskiego oddziału ACBS (association for contextual behavioral science) organizacji stojącej za terapią i coachingiem ACT.