Zaznacz stronę

O mnie

Połowę swojego życia przepracowałem w różnych obszarach biznesu. Dla mnie to głównie czas wielu doświadczeń które doprowadziły mnie do miejsca w którym jestem teraz.
Niczego nie żałuję i cieszę się z tego gdzie jestem.

Zainteresowania

Interesuje się psychologią, neuropsychologią, filozofią, mistycyzmem, medytacją i świadomością. Obecnie prowadzę badania dotyczące wzrostu potraumatycznego u ludzi doświadczających wstrząsowych wydarzeń życiowych oraz uważności, transcendencji duchowej i sensu życia. Szczególnie bliskie jest mi podejście humanistyczne i egzystencjalne. W tym roku kończę studia z obszaru psychologii klinicznej.

Jestem również bardzo zainteresowany nową falą badań naukowych dotyczącą psychodelików. Idea ich użycia w psychoterapii jest mi bardzo bliska. Obserwując działania takich organizacji jak MAPS (Multidyscyplinary Assocation for Psychodelic Studies), Beckley Fundation i Heffter Research Institute

jestem zainteresowany współpracą w podobnym zakresie z ludźmi myślącymi w poważny sposób o wspieraniu nauki i propagowaniu wiedzy o tych niezwykłych substancjach.

Osoby zainteresowane współpracą na tym polu zachęcam do kontaktu ze mną na adres norbert.jamroz@ipsom.pl lub telefonicznie pod numerem (0048) 501 404 400.

Myślę o takich działaniach jak:

  • propagowanie wiedzy na temat psychodelików poprzez pisanie artykułów, tłumaczenie istniejących obcojęzycznych artykułów i badań naukowych; Prowadzenie serwisu WWW; Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych w obszarze psychologii, psychoterapii, neuronauki, medycyny, antropologii, filozofii i in.;
  • aktywną współpracą z podobnymi organizacjami w Polsce i na świecie;
  • założenie stowarzyszenia (non-profitowej organizacji) mogącego korzystać z 1% ulgi podatkowej.
  • organizacja podczas festiwali muzycznych w Polsce miejsca pomocy dla osób będących pod wpływem substancji psychoaktywnych (na wzór amerykańskiego Zendo Project). Chodzi o redukowanie szkód psychicznych poprzez odpowiednią pomoc psychologiczną;
  • propagowanie społecznie odpowiedzialnej polityki narkotykowej. Prowadzenie działań prawnych na rzecz depenalizacji posiadania na własny użytek substancji psychoaktywnych, a w długim okresie do ich pełnej legalizacji;
  • prowadzenie działań prawnych dążących do wprowadzenia i legalnego stosowania psychoterapii psychodelicznej w Polsce;
  • prowadzenie działań koncepcyjnych zmierzających do wypracowania skutecznego podejścia psychoterapeutycznego z zastosowaniem psychodelików;
  • prowadzenie działań prawnych dążących do wprowadzenia i legalnego stosowania psychoterapii psychodelicznej w Polsce;
  • przygotowywanie przyszłych psychoterapeutów używających środków psychodelicznych do psychoterapii osób z problemami psychicznymi i psychosomatycznymi;
  • organizacja kół naukowych związanych z nauką o psychodelikach na uczelniach wyższych;

Jestem też otwarty na ludzi i ich idee. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie zmienić świat na lepszy. Dla wszystkich.

A poza tym kocham moją żonę, moje dzieci i muzykę 🙂